spigot-1.14.2.jar 1.14 sürümlerinin genelinde oyuncu olmasa bile LAG oluyor. dikkatinize.